uc-fazzli-asenkron

uc-faz

Mekanik yapı

ELK Motorlar; 71-160 gövde büyüklüğünde sökülebilir ayak yapısına sahip olup, ayaklar gövdenin üç tarafına bağlanabilmektedir. Böylece kullanıcı ayak konumunu değiştirerek klemens kutusu sagda, üstte ya da solda olan motor yapısını kolayca oluşturabilmektedir. Standart motorlarda terminal kutusu üst konumdadır. 180-280 gövdeler sabit ayak yapısına sahiptir.

Elektriksel Yapı

Standart motorlarımız F sınıf (155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte ürün gamımızdaki tüm standart motorlar B sınıf sıcaklık artısı limitleri içinde kalmaktadır. Böylece sağlanan sıcaklık sınıfı emniyet marjıyla motorlarımız beyan edilenden daha zor şartlarda çalışabilmekte ya da normal şartlarda daha uzun bir çalışma ömrüne sahip olmaktadır. Müşteri istekleri doğrultusunda H sınıf izolasyonlu motor üretilebilmektedir.

Elektriksel Bağlantı

Motorlar, motor etiketinde belirtilen gerilime ve motorun bağlanacağı şebeke gerilimine bağlı olarak aşağıda belirtildiği gibi yıldız ya da üçgen olarak bağlanmalıdır. Fazlar arası 400 V gerilim degerine sahip bir şebekede 230/400V etiket degerine sahip motorlar yıldız, 400/690V etiket degerine sahip motorlar ise üçgen olarak bağlanmalıdır. 400V şebekede 400/690V motorlara Yıldız-Üçgen yol verme de uygulanabilir.

                    Y Yıldız Bağlantı                                                       Δ Üçgen Bağlantı

 

Motorların Sürücü ile Çalıştırılması

Standart ELK Motorlar sürücü ile çalışmaya uygun olarak üretilmektedir. Motorların kendi fanıyla ve harici fanla çalıştırılması durumunda yüklenebileceği moment oranı; aşağıdaki frekans – moment oranı eğrisinde gösterildiği gibidir. Geniş frekans ayar aralığında çalışma durumunda mutlaka harici bağımsız fan kullanılmadır. Sürücü ile motor arasındaki bağlantı kabloları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

Sargı Yalıtımı / Isınma Sınıfları

ELK Motor ürün gamındaki tüm standart motorlarımız, F sınıfı(155°C) elektriksel izolasyon sistemine sahiptir. Bununla birlikte, üstün tasarım özellikleri sayesinde, tüm standart motorlarımızın sıcaklık artısı nominal şartlar altında çalışırken B sınıf sıcaklık artısı limitleri içerisinde kalmaktadır. Böylece sağlanan sıcaklık sınıfı emniyet marjı sayesinde, motorlarımız 1,15 servis faktörü (SF) ile anma güçlerinin %15’i oranında daha yüksek çıkış gücü sağlayabilmektedir.

Radyal Yükler

Mil üzerinde oluşan radyal yük (FR): Mil üzerinde oluşan radyal yük aşağıdaki formülle hesaplanabilir. Hesaplanan radyal yükün tablolarda izin verilen değerlerden büyük olmaması gerekir [FR<Frx].

İzin verilebilir radyal yükün (Frx) düzeltilmesi: Mil üzerine etki eden radyal yük x0 ve xmax noktaları arasında ise izin verilen değer aşağıda ki formülle düzeltilmelidir.

P: Motor Gücü (kW)

D: Kasnak Çapı (mm)

n: Motor Devri (d/d)

k: Radyal Yük Katsayısı

• Düz dişli, küçük hızlarda zincir dişli = 2,1

• Triger kayış = 2,5

• V ve gerdirme makaralı kayış = 5

 

FR < Frx: Mil üzerinde oluşan radyal yük izin verilebilir maksimum radyal yükten küçük olmalıdır.

Fa: Mile etki eden eksenel yük,

Fr0: Mil faturasında izin verilebilir maksimum radyal yük,

Frmax: Mil ucunda izin verilebilir maksimum radyan yük.

İzin verilebilir yük hesaplamaları rulman ömürleri ISO 281’e göre Lh10 20000 saat alınarak yapılmıştır.

Not: İzin verilen Radyal ve eksenel yük değerleri tablosuna, teknik dokümanlar sekmesinden ELK motor teknik kullanma klavuzuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.